Deltagaranmälan

Anmälan

För att kunna delta behöver du fylla i nedanstående information. Beskriv din bakgrund och varför du är intresserad av en grundkurs i hagelskytte. En jury från Aimpoint väljer 40 deltagare som får genomgå utbildningen. Hälften väljs ut för att genomgå utbildningen 3-4/4 och hälften 5-6/4. För att delta måste du vara över 18 år.Välkommen att

 

Deltagaranmälan
Personuppgifter