STEG-FÖR-STEG
GUIDE

Support Aimpoint Red Dot Sight

INSKJUTNING

AV AIMPOINT® SIKTEN


ZEROING TARGETS
Aimpoints Inskjutningstavlor
Laddas ner här >>


 

Måltavla 1
Måltavla 2

SKJUT IN DITT SIKTE SÅ HÄR

OBS! Vapnet ska alltid vara säkrat vid hantering och inställning av sikte.

Aimpoint® sikten med rödpunkt är optiskt centrerade. Det betyder att om fästets säte är korrekt uppriktat med vapnet krävs endast minimala justeringar. Enklast är att börja med inskjutningen på ett kortare avstånd. Vi rekommenderar 25 meter. Då kan du direkt se om det krävs ytterligare justeringar. Detta kan spara tid och ammunition.

Den här metoden använder inskjutningstavlor från Aimpoint®, som kan laddas ner här.

INSKJUTNING MED AIMPOINTS INSKJUTNINGSTAVLA

1. Sätt upp tavlan på 25 meter.
2. Håll vapnet mot ett stadigt stöd och centrera punkten på målet.
3. Skjut ett skott och granska träffpunkten (se bild "måltavla 1").
Bilden visar att träffpunkten låg för långt till höger och något för lågt.
4. Med hjälp av informationen högst upp på inskjutningstavlan och antalet rutor mellan den faktiska träffpunkten och den önskade träffpunkten kan man snabbt och noggrant avgöra hur många klick som behövs på justerskruvarna för att ställa in siktet korrekt (se bild "måltavla 2").
OBS! Antalet klick per ruta beror på avståndet till tavlan.
5. Skjut en gång till för att kontrollera att träffpunkten ligger rätt. Om du behöver justera ytterligare något gör du om proceduren.

HUR MAN ANVÄNDER JUSTERSKRUVARNA

Skruva loss och ta bort skyddshattarna från justerhusen för att komma åt justerskruvarna.

OBS! Märkningen på justerskruvarna kan vara olika mellan olika siktesmodeller. Det kan stå UP-R på både sidvinds- och elevationsskruven, eller UP på elevationsskruven och R på sidvindsskruven.

SIDLEDSJUSTERING:

1.  På sidvindsskruven som sitter på sidan av siktet, finns en pil och bokstäverna UP-R.
2.  Vrid i pilens riktning för att flytta träffpunkten åt höger (R).
3.  Vrid åt andra hållet om du vill flytta träffpunkten åt vänster.

HÖJDLEDSJUSTERING:

1.  På elevationsskruven som sitter ovanpå siktet, finns en pil och bokstäverna UP-R.
2.  Vrid i pilens riktning för att flytta träffpunkten uppåt (UP).
3.  Vrid åt det andra hållet om du vill flytta träffpunkten nedåt.