AIMPOINT® RÖDPUNKTSIKTEN

QUICK GUIDE FILMER

Support Aimpoint Red Dot Sight

INSTRUKTIONSFILMER

Korta videor som snabbt och enkelt vägleder användaren genom några underhålls- och hanteringsmoment för Aimpoint rödpunktsikten.

BATTERIBYTE/ISÄTTNING

PRO, COMP OCH 9000 SERIEN

BATTERIBYTE/ISÄTTNING

MICRO SERIEN

RÖDPUNKTSTORLEKAR (MOA)

MICRO H-2

FLIP-UP LINSSKYDD

HUR MAN BYTER LINSSKYDD

LINSRENGÖRING

HUR MAN RENGÖR LINSEN

SIKTESMODELLJÄMFÖRELSE

MICRO H-2 OCH MICRO H-1

MONTERING

ACRO ADAPTERPLATTA MICRO FÄSTEN

MONTERING MICRO H-2

BYT FÄSTE PÅ DITT SIKTE

MONTERING MICRO H-2

MED LRP LEVER KIT FÄSTE

MONTERING MICRO H-2

MED FÄSTE FÖR LEUPOLD QR BASER

MONTERING

LÅNGA VS KORTA SIKTESMODELLER