Underhåll

Underhåll

Aimpoint® rödpunktsikten behöver inget särskilt underhåll vid användning under normala förhållanden.
Trots det rekommenderar vi våra siktesanvändare att läsa nedanstående information.

Under svåra väderförhållanden tänk på följande:
 • Extrem hetta (fuktig eller torr). Ingen särskild åtgärd krävs.
 • Extrem kyla. Extrem kyla kan komma att förkorta batteritiden. 
 • Sandstorm. Håll linsskydden stängda när siktet inte används.
 • Salt luft. Ingen särskild åtgärd krävs.
 • Hög höjd. Ingen särskild åtgärd krävs.
 • Havsstänk, vatten, lera och snö.
  Innan siktet utsätts för detta eller sänks ned i vatten: säkerställ att batteri- och justeringslock är ordentligt fastskruvade - använd endast handkraft.
  Snarast möjligt efter exponering för detta: rengör linserna med linspapper/-trasa och torka av siktet.
Hanteringsanvisningar:
 • Håll linsskydden stängda när siktet inte används.

 • Kontrollera batteriet i siktet med jämna mellanrum under användningsåren för att undvika batteriläckage som kan skada siktet.

Rengöring av linser

Linserna skall aldrig rengöras med fingrarna, utan använd linspapper/-trasa.

Om varken linspapper/-trasa finns tillhands gör så här:  

 • För att få bort ytlig smuts (sand, gräs etc.): blås bort det från linsen.
 • Rengöring av linserna: gör linsens yta fuktig eller häll rent vatten på den. Rengör den genom att putsa den torr med en mjuk tygbit.

Har du någon fråga om din produkt? Konsultera vår sida med Frågor och Svar.