Quick Guide Filmer

Underhålls- och hanteringsinstruktionsfilmer

Korta videor som snabbt och enkelt vägleder användaren genom några underhålls- och hanteringsmoment för Aimpoint rödpunktsikten.

Batteri Isättning Micro Series

Flip-Up Linsskydd Hur man byter linsskydd

Linsrengöring Hur man rengör linsen

Montering Micro H-2 med fäste för Leupold QR Baser

Montering Långa vs korta siktesmodeller

Siktesmodelljämförelse Micro H-2 och Micro H-1