REPARATIONSPOLICY

Support Aimpoint Red Dot Sight

GARANTIREPARATION

KONTAKTPUNKT


Aimpoint AB

Att. Service/Garanti
Jägershillgatan 15
SE-213 75 Malmö
Sweden
Telefon: +46 40 671 50 20
Fax: +46 40 21 92 38

Service & Garanti retur formulär >>


 

AIMPOINT REPARATIONSPOLICY

  • Garantin är begränsad till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras.
  • Garantin gäller under förutsättning att siktet inte har använts felaktigt, tagits isär eller manipulerats på annat sätt. Alla försök att ta isär eller reparera produkten gör att garantin blir ogiltig.
  • En kopia av originalkvittot som visar inköpsdatum måste bifogas ett garantianspråk.
  • Reparationstiden uppskattas till 3 veckor, från det att vi tar emot siktet.
OM SIKTET... POLICY
Omfattas av garantin Vi reparerar siktet och skickar det tillbaka utan kostnad.
Omfattas av garantin, men Aimpoint beslutar att det aktuella felet inte omfattas av garantin. Vi kontaktar ägaren med en uppskattning av kostnaden för en reparation, för att få ett godkännande.
Omfattas inte längre av garantin. Ägaren måste betala kostnaden för reparationen samt frakten. Vi kontaktar ägaren med en uppskattning av kostnaden för en reparation för att få ett godkännande.

RETURNERA SIKTET

När du returnerar siktet måste du inkludera följande:

  • För- och efternamn
  • Fullständig adress
  • Telefonnummer/e-mail
  • Kopia av ditt daterade inköpskvittot
  • Fullständig beskrivning av ditt problem
  • Ifyllt Service & Garanti retur formulär

Innan du returnerar ett sikte till oss, vänligen kontrollera:

VIKTIGT!

Vänligen skicka inte med några fästen eller accessoarer som inte är Aimpoint produkter, Aimpoint kan inte ta ansvar för att de kan returneras.

Använd endast ovanstående telefonnummer för skeppningsdokument.

Om du har frågor angående service och/eller garanti, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Observera: Vår e-postadress, service@aimpoint.comanvänds endast i pågående serviceärenden.
Tack för er förståelse och samarbete.