Reparationspolicy

Reparationspolicy

 • Garantin är begränsad till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras.
 • Garantin gäller under förutsättning att siktet inte har använts felaktigt, tagits isär eller manipulerats på annat sätt. Alla försök att ta isär eller reparera produkten gör att garantin blir ogiltig.
 • En kopia av originalkvittot som visar inköpsdatum måste bifogas ett garantianspråk.
 • Reparationstiden uppskattas till 3 veckor, från det att vi tar emot siktet.
Om siktet....Policy
Omfattas av garantin Vi reparerar siktet och skickar det tillbaka utan kostnad.
Omfattas av garantin, men Aimpoint beslutar att det aktuella felet inte omfattas av garantin. Vi kontaktar ägaren med en uppskattning av kostnaden för en reparation, för att få ett godkännande.
Omfattas inte längre av garantin. Ägaren måste betala kostnaden för reparationen samt frakten. Vi kontaktar ägaren med en uppskattning av kostnaden för en reparation för att få ett godkännande.

Returnera siktet

Aimpoint AB

Att. Service/Warranty
Jägershillgatan 15
213 75 Malmö

Telefon: 040 671 50 20
Fax: 040 21 92 38

 

 

Viktigt!

Vänligen skicka inte med några fästen eller accessoarer som inte är Aimpoint produkter, Aimpoint kan inte ta ansvar för att de kan returneras.

Använd endast ovanstående telefonnummer för skeppningsdokument.

Om du har frågor angående service och/eller garanti, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Observera: Vår e-postadress, service@aimpoint.com, används endast i pågående serviceärenden.
Tack för er förståelse och samarbete.

När du returnerar siktet måste du inkludera följande:

 • För- och efternamn
 • Fullständig adress
 • Telefonnummer/e-mail
 • Kopia av ditt daterade inköpskvittot
 • Fullständig beskrivning av ditt problem
 • Ifyllt Service & Garanti retur formulär

Innan du returnerar ett sikte till oss, vänligen kontrollera:

 • Ditt montage, om du upplever att siktet inte håller skottställning, läs mer på sidan Frågor & Svar under ämnet felsökning