Garanti

Garanti

Aimpoint garanterar att företagets produkter är fria från tillverkningsfel vad gäller material och utfört arbete avseende användning under en period av 2 år för användning yrkesmässigt eller inom tävlingsverksamhet, samt under 10 år för personligt bruk, räknat från inköpsdatum. 

Med personligt bruk avses användning av siktet på ett sätt som innebär mindre påfrestningar än yrkesmässig användning.

Med yrkesmässig eller frekvent tävlingsmässig användning avses daglig eller högfrekvent användning av siktet i yrkesmässiga aktiviteter (militära eller polisiära sammanhang) eller under förhållande som kan jämföras med yrkesmässiga sådana. 

Garantin gäller under förutsättning att siktet inte har använts felaktigt, tagits isär eller manipulerats på annat sätt. Alla försök att ta isär eller reparera produkten gör att garantin blir ogiltig.

Garantin är begränsad till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras.

En kopia av originalkvittot som visar inköpsdatum måste bifogas alla garantianspråk.

Klicka här för mer information om vår Reparationspolicy.