FRÅGOR OCH SVAR

KUNDTJÄNST

Support Aimpoint Red Dot Sight

FELSÖKNING

FRÅGOR OCH SVAR

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • DEN RÖDA PUNKTEN SYNS INTE?

  Batteriet kan ha tagit slut och då skall det bytas ut.

  Batteriet kan vara felplacerat. Läs i manualen om hur det skall placeras.

  Batteriet får inte kontakt. Rengör ytan och sätt tillbaks det.

  Har locket skruvats åt ordentligt? Om du inte är säker, skruva åt det och försök igen. Läs mer >>

  Reglaget har gått sönder. Läs mer i vår Reparationspolicy.


 • JAG KAN INTE SKOTTSTÄLLA MITT SIKTE?

  När siktet är nyproducerat är den röda punkten centrerad i siktet. Normalt sett innebär det att endast små justeringar behövs under förutsättning siktet är rätt monterat. 

  Fortsätt inte att vrida på sidvinds- och elevationsskruven om det tar emot. Kontrollera istället siktet är korrekt monterat.

  Om träffpunkten flyttar sig, kontrollera stabiliteten i hur siktet och fästet monterats. 

  Om du fortfarande inte kan skottställa ditt sikte, läs i vår Reparationspolicy


 • PUNKTEN UPPLEVS INTE SOM RUND?

  Om punkten inte upplevs som exakt rund, beror detta förmodligen på hur ditt öga uppfattar punkten, istället för att det är en mekanisk felaktighet.  På grund av olikheter i individers ögon så uppfattas runda föremål på olika sätt när storleken drar sig ner mot 3 vinkel minuter, Minutes-of-angle (MOA). Billigare rödpunktsikten har ibland tillverkningsfelaktigheter som bidrar till att det blir udda former och storlekar av den belysta punkten.

  Ett enkelt test för att kontrollera om felaktigheten beror på dina ögon eller är ett resultat av dålig tillverkning:

  Starta upp siktet och titta igenom siktet som du normalt sätt skulle göra. (Detta test är enklast att utföra om siktet inte är monterat på vapnet, men kan utföras även när siktet är monterat. Se bara till att vapnet är oladdat och rikta åt ett säkert håll.)

  Fortsätt att titta igenom siktet, rotera siktet kring dess optiska axel.

  Om avvikelsen roterar runt den optiska axeln beror problemet på ett produktionsfel.

  Om avvikelsen inte roterar runt utan stannar i position, beror problemet på individens ögon.

  Med detta betyder det inte att du har dålig syn. Du ser fortfarande skarpt men upplever avvikelser i små runda föremål.

  Denna effekt är mindre uttalad i större punkter. En större punkt upplevs som rundare än en liten punkt. Diod punkten är rund, när den är monterad i siktet, men kan upplevas som att den inte är det beroende på ögats kondition. Fler användare skulle säga att en 10 MOA punkt är rundare än en punkt som är 3 MOA. Ju mindre en punkt är ju fler användare är det som upplever den som icke rund.


 • BATTERILOCKET PÅ MITT MICRO™ SIKTE SNURRAR NÄR JAG SPÄNNER DET, HUR HÅRT KAN JAG DRA ÅT?

  Det är normalt att intensitet reglaget snurrar med när man spänner batterilocket på alla våra Aimpoint® Micro serie sikten.
  När du spänner batterilocket rekommenderar vi att du använder det medföljande Aimpoint verktyget och dra åt tills du känner ett motstånd, fortsätt spänn tills batterilocket inte kan dras åt mer.

  För mer info se vår guide om hur man spänner batteri locket på våra Aimpoint Micro sikten >>


OCH HUR FUNGERAR DET?

Woman - Hunter with Aimpoint red dot Sight

MED DITT AIMPOINT SIKTE PÅ BÄSTA SÄTT

Aimpoint red dot Sight

KONTAKTA OSS

STÄLL EN FRÅGA

LADDA NER PRODUKTDOKUMENT HÄR

PRODUKTMANUALER & GUIDER