Förfalskningar / Kopior

Förfalskningar­/­kopior av produkter

På Aimpoint sätter vi mycket stort värde på vår intellektuella egendom. Aimpoints varumärken och många av våra produkters konstruktion skyddas av patent och registreringar över hela världen.

Vi försvarar med kraft alla företagets varumärken, copyrights, konstruktioner och patent. Vi vidtar omedelbart kraftfulla juridiska åtgärder, via alla tillgängliga juridiska medel, mot personer som vi kan konstatera handlar med förfalskade kopior av våra produkter, missbrukar våra varumärken eller brukar vår intellektuella egendom utan vårt medgivande. Detta kan innefatta både civilrättsligt och straffrättsligt förfarande.

Alla Aimpoint sikten tillverkas i Sverige så se upp för sikten från Kina och Hong Kong.

Hur känner man igen en kopia?

Lär dig mer om hur du känner igen en Aimpoint kopia genom att läsa: 

16 sätt att undvika att bli lurad av kopior.

Kom ihåg

För att införskaffa äkta Aimpoint produkter, handla alltid hos auktoriserade återförsäljare.

Vi behöver din hjälp

Hjälp oss att stoppa förfalskningar genom att kontakta oss via de telefonnummer
och e-postadresser som listas nedan.

Undrar du över något?

Om du skulle ha en fråga eller behöva råd angående hur du köper autentiska
Aimpoint produkter, kontakta oss på: