SEKRETESSPOLICY

Aimpoint åtar sig att skydda din integritet och personliga information. All behandling av personuppgifter baseras på bestämmelserna och kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 • Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar individ.
 • Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte använda eller lämna någon information på vår webbplats.
 • Vi säljer eller lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för monetära ändamål eller marknadsföringsändamål.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Aimpoints kontroll. Aimpoint ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och denna integritetspolicy är inte tillämplig på sådana webbplatser. Vänligen se den sekretessinformation som tillhandahålls av den relevanta webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Aimpoint AB, org.nr 556245-9999, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Aimpoint användarkonto

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto. Syftet är att hantera ditt konto. Behandlingen kan innehålla följande uppgifter: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer till fast och/eller mobiltelefon, siktesregistrering, e-postadress och information om dina preferenser.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla skyldigheterna i avtalet. Vi kan också behålla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Personuppgifterna lagras så länge du väljer att ha ditt användarkonto aktivt. Du kan avsluta ditt användarkonto när som helst.

Registrerade personuppgifter är kopplade till ditt användarkonto. Du kan visa och ändra personuppgifter när du är inloggad, på sidan ”Min Profil”.

Registrerad siktesinformation kan inte redigeras via webbplatsen när den är registrerad. Om du vill uppdatera någon information på ett registrerat sikte, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär: "Kontakta Oss".

Aimpoint Media Portal

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto i Aimpoint Media Portal för att kunna ladda ner och använda Aimpoints digitala filer. Syftet är att hantera ditt konto och användarrättigheter. Behandlingen kan innehålla följande uppgifter: namn, e-postadress, information kopplat till din relation med Aimpoint som företag och information om dina preferenser.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla skyldigheterna i avtalet. Vi kan också behålla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Personuppgifterna lagras så länge du väljer at ha ditt användarkonto aktivt. Du kan avsluta ditt användarkonto när som helst.

Kundservice

Vi behandlar och samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss med en fråga eller annan begäran via någon av våra olika plattformar och kommunikationskanaler för att vi ska kunna svara på bästa sätt samt fullgöra våra åtagande mot dig som slutanvändare, inklusive om du kontaktar oss för frågor om dina rättigheter. Dina förfrågningar till vår kundservice kommer att analyseras så att vi kan ge dig värdefull service i framtiden.

Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse eller samtycke.

Nyhetsbrev och direktmarknadsföring

Vi behandlar din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att distribuera nyhetsbrev och för direktmarknadsföringsändamål. Vi samlar in dina kontaktuppgifter när du skapar ett användarkonto på aimpoint.se/aimpoint.com, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, en tävling, ett evenemang eller en undersökning.
Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen eller samtycke. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Deltagande i tävlingar och evenemang

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter när du anmäler dig för att delta i våra tävlingar eller evenemang. Vi kan också behandla information från dig när du deltar i en tävling, exempelvis foto, film eller frågesport.
Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen. Du kan när som helst be om att få dina personuppgifter raderade.

Undersökningar

Vi behandlar ditt namn, kontaktuppgifter och svar när vi genomför en undersökning.
Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen. Du kan när som helst be om att få dina personuppgifter raderade.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter delges med Aimpoints anställda och tredjepartsleverantörer av applikationer/IT-tjänster och leverantörer av betalningslösningar. Aimpoint är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för personuppgifterna och tredje parter är ”personuppgiftsbiträden”.

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Aimpoints instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till andra parter eller använda dem för något ändamål. Personuppgiftsbiträdena är också skyldiga att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter också lämnas ut om detta krävs enligt lag, förordning eller beslut av en statlig myndighet.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, webbsidans funktionalitet och säkerhet, förstå dina preferenser relaterade till våra produkter och tjänster och anpassa vårt erbjudande.

Vi använder följande typer av cookies:

 • Funktionscookies
  Dessa cookies ger ytterligare funktioner och gör det möjligt för oss att hålla reda på dina val, till exempel det språk du har valt och den teckenstorlek du föredrar.
 • Statistiska cookies
  Dessa cookies håller reda på de sidor du besöker oftast och dina aktiviteter på aimpoint.com-webbplatsen. De gör det också möjligt för oss att omedelbart identifiera och lösa eventuella tekniska problem du kan uppleva när du surfar på våra webbplatser. Informationen som sparas av dessa cookies är aggregerad och anonym och används aldrig för att samla in dina personuppgifter i reklamsyfte.
 • Marknadsföringscookies
  Aimpoint använder dessa cookies för att säkerställa att de marknadsföringsmeddelanden du får via vår webbplats eller andra elektroniska kanaler (t.ex. men inte begränsat till e-post och onlineannonsering) tillgodoser dina preferenser och din profil. Grundinställningarna för de flesta webbläsare är att acceptera cookies. Men om du inte vill att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv bestämma om du vill acceptera den eller inte.
 • Tredjepartscookies
  Tredjepartscookies är cookies som ställs in av en annan webbplats än aimpoint.com. Dina personuppgifter delas med tredjepartsleverantörer som Facebook, Google Analytics och Google Ads.

ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Överföringen baseras på standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.

SÄKERHET

Aimpoint AB har vidtagit alla rimliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Rätten att bli informerad: Du har rätt att få information om insamling och användning av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter en gång om året. Om du vill få ytterligare kopior debiterar vi dig en administrativ avgift.
 • Rätten till korrigering: Om du märker att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem korrigerade eller kompletterade.
 • Rätten att bli bortglömd och begränsa behandlingen: I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av dina personuppgifter om du exempelvis har begärt rättelse av dina personuppgifter.
 • Rätten att invända: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig har du rätt att extrahera dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Behandling av personuppgifter som gjorts innan samtycket återkallas är fortfarande laglig.
 • Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar. Detta gäller inte om det är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal eller om det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

RADERA REGISTRERADE PERSONUPPGIFTER/
AVBRYTA NYHETSBREVPRENUMERATION

 • Avbryta nyhetsbrevprenumeration: Utförs via en länk längst ner i nyhetsbrevet.
 • Avbryt och radera Aimpoint användarkonto: Utförs när du är inloggad på ditt användarkonto via sidan; ”Min Profil”. Observera att både ditt användarkonto registrerade produktdata raderas och kommer att vara otillgängliga för dig.
 • Ta bort registrerade sikten: Genomförs genom att du skickar in en begäran via vårt kontaktformulär eller genom att radera ditt Aimpoint användarkonto. Observera att registrerade produktdata inte kan hämtas efter radering.
 • Avbryt användarkonto i Aimpoint Media Portal: Genomförs genom att du skickar in en begäran via vårt kontaktformulär.

Kontakta

Om du har några frågor om hur Aimpoint AB behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss här.
 

Malmö, Sverige 19 April 2022