Röd markering indikerar skillnad
Allmän data Micro H-1
Artikelnr: 11910 (4 MOA), 200018 (2 MOA)
Optiska Specifikationer Micro H-1
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED
Optisk förstoring: 1x
Storlek riktpunkt: 2 MOA
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux
Optisk signatur: Ej tillämpligt
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 650 nm ± 10
NVD-kompatibel: Nej
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer
Apertur med fritt synfält: 20 mm
Ögonavstånd: Obegränsat
Upplösning:
Kraftkälla Micro H-1
Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)
Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet
Fysiska Specifikationer Micro H-1
Längd, enbart sikte: 62 mm
Längd, konfiguration: 62 mm
Bredd: 41 mm
Höjd, enbart sikte: 36 mm
Höjd, konfiguration: 41 mm
Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 84 g
Vikt konfiguration: 116 g (inklusive linsskydd och fäste)
Material sikteshus: Härdad aluminium
Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart
Anodiserat hus:
Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium
Ytbehandling: Anod, halvmatt
Höjd optisk axel, sikte och fäste: 18 mm, mätt från yta av Picatinny-/Weaver-fäste
Höjd optisk axel, sikte och fäste med låg spacer: 48 mm från yta av Picatinny-/Weaver-fäste
Höjd optisk axel, sikte och fäste med hög spacer: 57 mm från yta av Picatinny-/Weaver-fäste
Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m).
Miljö Specifikationer Micro H-1
Drifttemperaturområde: -30°C to 60°C
Förvaringstemperaturområde: -51°C to 71°C
Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -45°C and 71°C. Varaktighet: 4 h varmt 71°C, och 4 h kallt -45°C. 3 upprepande cykler.
Fuktighet: Bibehållen funktion efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20ºC to 50 ºC, cykliskt.
Vattentålighet: Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup
Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan i rumstemperatur. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 – 1.1 ms (3 chocker i vardera riktningen), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i varderar riktningen), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktningen.
Kemisk motståndskraft: "Motstår upprepad exponering av följande kemikalier: *Hydraulolja (FSD 8407, 021). *Smörjolja (FSD 8127, 8220, fett 220). *Motorolja 5W/30. *Bränsle (FSD 8612, Dieselolja). *Rengöringsmedel (FSD 8609, *Motoralkohol 21. *Rengöringsmedel (GDS2000), *Avisningsmedel (FSD 8704, Glykol 021). *Insektsmedel (Virkon). *Brandsläckningsskum (Foam AFFF). Gränser: Temp: 28ºC. Varaktighet: 24h"
Fysisk gränsyta Micro H-1
Fäste:
Maximalt avstånd mellan ringarna:
Minsta avstånd mellan ringarna: