Acro™ Fästesplatta

RMR Interface - Konverteringssats

  • Konverteringssats (adapterplatta) för montering av Acro™ sikten på fästesplattformar med RMR interface
  • Installation av certifierad vapensmed rekommenderas
Art.nr: 200602

Art.nr: 200602
Användningsområden

Jakt

Sportskytte

Tekniska

Specificationer

Fästesplattform

Fästesplattform

Acro™ Interface


Alla specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. © 2023 Aimpoint AB. Ed. 23-apr-21