Acro™ Fästesplatta

För S&W M&P9

  • Pistolmonteringsplatta för montering av Acro™ sikten på Optic Ready (OR) Smith and Wesson M&P9 handeldvapen
  • Installation av certifierad vapensmed rekommendera

MEDFÖLJER: Skruvar

Art.nr: 200523

Art.nr: 200523
Användningsområden

Jakt

Sportskytte

Tekniska

Specificationer

Fästesplattform

Fästesplattform

Acro™ Interface


Alla specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. © 2022 Aimpoint AB. Ed. 23-apr-21