Acro™ Fästesplatta

För CZ Shadow 2 OR

  • Pistolmonteringsplatta för montering av Acro™ sikten på Optic Ready (OR) CZ Shadow 2 OR handeldvapen
  • Installation av certifierad vapensmed rekommendera

MEDFÖLJER: Skruvar

Art.nr: 200577

Art.nr: 200577
Användningsområden

Jakt

Sportskytte

Tekniska

Specificationer

Fästesplattform

Fästesplattform

Acro™ Interface


Alla specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. © 2023 Aimpoint AB. Ed. 23-apr-21