OM COOKIES

COOKIES

På vår webbplats används cookies. Dessa är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar besökarens inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Cookies innehåller däremot ingen personlig information och kan därför inte användas för att identifiera besökaren personligen. Däremot så kan cookies hjälpa oss att hålla koll på vilka funktioner besökaren gillar bäst, därför kan cookies hjälpa oss att utveckla och anpassa vårt innehåll så att det passar besökaren bättre.

Det finns två olika typer av cookies:

  • Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare.
  • Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill man emellertid inte att cookies ska lagras i dator kan man ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie. Då kan besökaren själv avgöra om cookien ska tas emot eller inte. Vår webbsida fungerar även om man stänger av cookies, dock så kan besökaren gå miste om en del avancerade och anpassade funktioner.

Aimpoint AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem samt tidpunkt då besökaren gick in på vår webbsida. Denna information lämnas inte ut till utomstående.