Registrering

E-club registrering

Vänligen notera att du måste vara minst 16 år och acceptera våra sekretessvillkor för att bli medlem.

Har du en profil i spelet ”The Driven Hunt Experience by Aimpoint”?
Då är du redan medlem och kan logga in med samma inloggningsuppgifter.

Skapa en ny användarprofil

Behandlingen av personuppgifter
Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Aimpoint AB. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna GDPR.
 

Personuppgiftsansvarig
Aimpoint AB är personuppgiftsansvariga enligt GDPR för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Aimpoint AB är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via våra webbsidor och sociala kanaler.
 

När sker insamling av personuppgifter?
Aimpoint AB behandlar dina personuppgifter när du:

 • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
 • registrerar dig som medlem i vår e-Club
 • skapar en spelprofil i spelet: The Driven Hunt Experience by Aimpoint 
 • väljer att delta i någon av våra tävlingar, evenemang eller kampanjer
 • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
 • söker kontakt med oss i övrigt via någon av våra kontaktvägar; online formulär eller e-post
   

Vilken personinformation samlar vi in? 
Personinformation såsom namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress samlas endast in på våra webbplatser när samtycke till detta getts, det vill säga vi registrerar endast de uppgifter du valt att lämna. Aimpoint AB:s strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
 

Varför samlar vi in personuppgifter? 
Vi ber om viss obligatorisk personinformation när du aktivt väljer att ha en relation med oss via medlemskap, prenumeration, deltagande i tävlingar/evenemang eller kontaktar oss i övrigt. Detta för att kunna:

 • säkerställa att personer som registrerar sig i vår e-Club och/eller skapar en spelprofil i spelet ”The Driven Hunt Experience by Aimpoint” är 16 år eller äldre

 • erbjuda en så korrekt och god service som möjligt

 • administrera beställda tjänster och produkter
   

Hur behandlar vi registrerade personuppgifter? 
De personuppgifter som du lämnar registreras i:

 • vår webbplatsdatabas vid e-Club medlemskap, spelprofilskapande och registrering av sikte (Tredjepartsleverantörer: Webbplatsleverantör Resultify, webbplattform Typo3, lagring sker på servrar hos Cloudnet)
 • vårt serviceärendesystem vid kontakt via webbplatsens formulär på sidorna ”Kontakta oss” och ”Frågor & Svar”
 • vårt kundregister vid serviceärenden (aktiveras när Service och Garanti funktionen är aktiverad online) 
 • vår nyhetsbrevdatabas vid prenumeration (Tredjepartsleverantör: MultiNet)

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.
 

Aimpoint e-Club medlemskap och spelprofil
i spelet ”The Driven Hunt Experience by Aimpoint”

Man kan registrera sig som medlem i Aimpoint e-Club om man är 16 år eller äldre via våra webbplatser och genom att skapa en spelprofil i spelet ”The Driven Hunt Experience by Aimpoint”. 
Skapar man en spelprofil i spelet online eller via spelets mobila plattformar (App-spel) skapas det samtidigt ett Aimpoint e-Club medlemskonto, observera dock att det inte skapas en spelprofil när man skapar ett e-Club medlemskonto utanför spelet. Spelet och e-Club är sammankopplade och därför använder du samma inloggningsuppgifter på båda ställen, det betyder att har man ett e-Club konto kan man logga in direkt i spelet för att skapa sin spel-profil samt att om man skapat ett e-Club konto och spelprofil via spelet kan man logga in i klubben på våra webbsidor. 

All registrerad personinformation är endast kopplad till ditt Aimpoint e-Club medlemskapskonto och du kan både se och hantera all data via våra webbsidor i inloggat läge, på sidan ”Min Sida”. Registrerad spelprofil kan ses och hanteras via spelet och dess funktion ”Edit Player Profile”.

Som e-Club medlem kan man registrera sikten, den registrerade informationen syns i inloggat läge på sidan ”Mina Sikten”. Registrerad siktesinformation kan inte editeras efter att den registrerats. Vill du uppdatera registrerad siktesinformation ber vi dig kontakta oss på: registerproduct@aimpoint.com.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap eller din nyhetsbrevsprenumeration, se hur under nästa punkt.
 

Ta bort registrerade personuppgifter/
Avsluta nyhetsbrevs prenumeration:

Avsluta nyhetsprenumeration:
Görs via en länk längst ner i nyhetsbreven eller via mejl till: privacy@aimpoint.com.

Avsluta Aimpoint e-Club medlemskap:
Görs i inloggat läge på sidan ”Min sida” eller via mejl till: privacy@aimpoint.com.
Observera att både e-Club medlemskap och spelprofil raderas samt att eventuell registrerad produktinformation blir oåtkomlig för dig.

Radera spelprofil i "The Driven Hunt Experience by Aimpoint":
Görs i inloggat läge i spelet på ”Edit Profile”.
Observera att endast spelprofilen raderas e-Club kontot finns kvar.

Radera registrerade sikten:
Görs via registerproduct@aimpoint.com eller genom att avsluta sitt e-Club medlemskap.
Observera att registrerad produktinformation inte kan hämtas tillbaka efter radering.
 

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i våra register komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Aimpoint AB, i den utsträckning det krävs för att administrera;

 • deltagandet i en tävling/evenemang,
 • medlemskap i vår e-Club,
 • registrering av produkter,
 • nyhetsbrevsprenumeration,
 • för att kunna utföra önskad tjänst/beställning.

Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Aimpoint AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Aimpoint AB använder sig av, personuppgiftsbiträden.
Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Aimpoint AB:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Aimpoint AB:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
 

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort. 
 

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Aimpoint AB kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail privacy@aimpoint.com.
 

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Aimpoint AB.
Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet (för adress, se ovan).
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.
 

Besökaridentifiering – cookies och loggar
På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens/din dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren/du gör på webbplatsen.

Det finns två olika typer av "cookies":

 • Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare.
 • Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Aimpoint AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.
 

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Aimpoint AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Malmö den 25 maj 2018