Registrering

E-club registrering

Skapa en ny användarprofil
Jag har läst och accepterar Sekretesspolicyn Vänligen notera att du måste acceptera våra sekretessvillkor för att kunna registrera ditt sikte.


Integritetspolicy vid behov av informationshämtning

Aimpoint AB äger och driver www.aimpoint.com. Aimpoint åtar sig att skydda den personliga integriteten hos användarna av www.aimpoint.com och har därför utarbetat denna policy för att i stora drag ange riktlinjerna för informationsinhämtning på Aimpoints webbplats.

Informationshämtning

I det fall användare väljer att frivilligt ingå i ett medlemsprogram på Aimpoints webbplats samtycker användaren till att Aimpoint använder den personliga information som tillhandahålls för Aimpoints särskilda ändamål, vilka inbegriper men inte begränsas till marknadsföring, försäljning, tjänster, undersökningar, utskick av nyhetsbrev, etc.

Till exempel, för att gå med i Aimpoint e-Club, registrera en produkt eller skicka ett CV måste användaren meddela Aimpoint viss personlig information såsom namn, mobilnummer, e-postadress, ursprungsland och födelsedatum. Användaren kan dessutom välja ett lösenord i säkerhetssyfte. Du kan vara säker på att Aimpoint tar sina användares datasäkerhet på allvar och att det vidtar lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda användarinformation mot förlust, stöld och missbruk, liksom mot utlämnande, ändring, förstörelse eller åtkomst utan tillstånd.

Vid en begäran om att kontaktas av Aimpoints personal ombeds användaren att tillhandahålla information om honom eller henne själv. Denna information gör det möjligt för Aimpoints personal att snabbt och effektivt svara på kundernas frågor och önskemål. Aimpoint kan komma att spåra användarnas domännamn och analysera dessa uppgifter. Enligt bestämmelserna i denna policy kan Aimpoint använda de inhämtade uppgifterna för flera ändamål, vilka inbegriper men inte begränsas till marknadsanalys, tjänsteutvärdering och planering.

Bekräftelser via E-post och hur man registrerar sig

När en användare går med i Aimpoint e-Club, registrerar en produkt eller skickar ett cv sänder Aimpoint automatiskt en bekräftelse via e-post till användarens e-postkonto.

För att avregistrera sig från nyhetsbrevet kan användaren gå till sidan ”Hantera registrering” efter att ha loggat in på Aimpoint e-Club. Ett annat alternativ för att avregistrera användaren från Aimpoints utskickslista är att klicka på länken som återfinns i nyhetsbrevet. Systemet behöver åtminstone trettio (30) dagar för att behandla en begäran om avregistrering. Dessutom tar det åtminstone tio (10) arbetsdagar för servern att upphöra att skicka e-post till den angivna e-postadressen.

Cookies och spårningsinformation

En cookie är en liten mängd information som skickas till din webbläsare från en webbserver och som sparas på hårddisken på din dator. Observera att du har valmöjligheter när det gäller cookies. Genom att ändra din webbläsares inställningar kan du välja att acceptera alla cookies, att bli meddelad när en cookie skickas eller att avvisa alla cookies. Även om du väljer att inte acceptera cookies kan du fortfarande använda www.aimpoint.com; om du inaktiverar cookies kan dock vissa egenskaper och funktioner på webbplatsen komma att inte fungera på rätt sätt, eller inte alls.

Säkerhet

För att säkerställa webbplatsens integritet använder www.aimpoint.com sig av åtgärder som inbegriper men inte begränsas till säkerhetsgranskningar, krypteringsverktyg och programvara för kryptering samt andra rimliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden. Intern åtkomst till användarnas privata och icke-offentliga personliga information är begränsad till webbplatsens administratörer och andra individer med utgångspunkt i faktiska behov.

Inga garantier

Denna integritetspolicy beskriver Aimpoints ståndpunkter vad gäller bevarande av privata uppgifter; Aimpoint har dock inte möjlighet att garantera att dessa ståndpunkter alltid följs. Det kan finnas faktorer som ligger utanför vår kontroll som kan medföra röjande av uppgifter. Till följd av detta lämnar Aimpoint inga garantier eller uttalanden om bevarande av eller om att inte röja privat information.