MEDIA PORTAL
ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

Godkännandet av användarvillkoren innebär att användaren har läst alla villkor nedan. Användarvillkoren är bindande för alla användare.

Dessa användarvillkor omfattar alla mediefiltyper som är tillgängliga för nedladdning, även om endast fil eller mediefil hänvisas till/nämns i följande text. Användaren måste alltid vara medveten om att en mediefil kan ha särskilda/begränsade användningsrättigheter och agera därefter när filen används.

Dessa filer markeras med ett utropstecken i listvyn och deras filspecifika användningsrättigheter beskrivs i lightbox-vyn.

I sådana fall ska de alternativa och/eller ytterligare användningsrättigheterna prioriteras framför de allmänna användningsrättigheter som anges i användarvillkoren nedan.

Användare avser den person, organisation eller företag som laddar ned och använder en bild eller någon annan mediefiltyp (film, publikation, logotyper etc..) från Aimpoint Media Portal.

Aimpoint förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande.

ANVÄNDARVILLKOREN I KORTHET

Användarvillkoren är bindande för alla användare:

  • Mediefiler kan användas kostnadsfritt i reklam, publikationer och redaktionell bevakning i syfte att marknadsföra Aimpoints produkter, varumärke eller företag.
  • Filer får endast användas av användaren som laddade ner dem och accepterade användarvillkoren. Nedladdade filer ska inte överföras till tredje part.
  • Om en nedladdad mediefil ska användas igen måste den laddas ned igen, eftersom nya villkor kan gälla för filen.
  • Mediefiler får INTE användas i något sammanhang som inte ingår i de miljöer där Aimpoints produkter används. All annan användning kräver tillstånd från Aimpoint.
  • Om attribuering/tillskrivande av upphovsmannaskap krävs i samband med användningen av en mediefil ska fotografens eller producentens namn anges i/på mediefilen, och när det inte är möjligt ska det placeras så nära mediefilerna som möjligt.
  • Mediefiler med särskilda/begränsade användningsrättigheter får endast användas enligt de angivna villkoren och villkoret som anges under ”Beskrivningar av användningsrättigheter” i samband med filen vid tidpunkten för nedladdningen.
  • Användaren: person, företag eller organisation som laddar ned filer från Aimpoint Media Portal ansvarar för efterlevnaden av användarvillkoren.

ANVÄNDNING AV MEDIEFILER

Nedanstående gäller för både tryckt och digital användning.

Mediefiler från Aimpoint Media Portal får, om inte andra villkor har angetts för en mediefil, användas kostnadsfritt i syfte att marknadsföra Aimpoints produkter, varumärken eller företag genom reklam, publikationer och redaktionell bevakning.

Mediefiler får endast användas/presenteras i de naturliga användningsmiljöerna för Aimpoint-produkter, vilket innebär produktområdesspecifik användning som sportskytte, jakt, brottsbekämpning och militär. All annan användning kräver tillstånd från Aimpoint.

Användning i informativa publikationer i syfte att öka kunskapen om rödpunktsikten i allmänhet är tillåten. Det är exempelvis tillåtet att använda filer i produkttestartiklar eller videor för att informera användarna om fördelarna med rödpunktsikten.

Att bara använda en fil utan tydlig hänvisning till rödpunktsikten eller dess naturliga användningsmiljöer anses inte främja användningen av Aimpoint rödpunktsikten eller rödpunktsikten i allmänhet och är därför förbjudet.

Bildfiler får INTE manipuleras eller förvrängas. Ändringar i, felaktig framställning eller missbruk av filer är strängt förbjudna förutom när det rör sig om proportionsenlig storleksändring.

Videofiler måste användas i sin ursprungliga oklippta form.

Aimpoints varumärken, logotyper och taglines/slogans får INTE förvrängas, fördunklas, manipuleras eller användas i storlekar som gör dem oigenkännliga. Riktlinjerna för Aimpoint® grafik och varumärke måste läsas och följas.

Nedladdningsåtkomst till varumärken, logotyper och taglines/slogans kräver en bekräftad Aimpoint-kundrelation.

ANVÄNDARE

Användare avser den person, organisation eller företag som laddar ned och använder en bild eller någon annan mediefiltyp (film, publikation, logotyper etc..) från Aimpoint Media Portal.

Användaren är ensamt ansvarig för all användning av mediefiler. Användaren är också skyldig att hålla Aimpoint, ägaren av Medieportalen, fri/skyddad från anspråk från bildrättsinnehavare på grund av användning som bryter mot dessa villkor.

RÄTTIGHETER, BEGRÄNSNINGAR OCH DATALAGRING

Användaren förvärvar en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda mediefiler från Aimpoint Media Portal. Filer får inte tilldelas, licensieras, hyras eller på annat sätt kopieras eller distribueras till tredje part.

Rätten att använda filen måste utövas inom sex månader från tidpunkten för filnedladdningen.

Användaren får inte lagra mediefilen för något annat ändamål än den avsedda användningen vid tidpunkten för nedladdningen. Om behov av ytterligare användning uppstår måste filen laddas ner från Aimpoint Media Portal igen innan den kan användas. Detta för att säkerställa att den valda mediefilen fortfarande är tillgänglig och att filen används i enlighet med dess aktuella användningsrättigheter.

UPPGIFT OM NAMN

Om attribuering/tillskrivande av upphovsmannaskap krävs i samband med användningen av en mediefil ska fotografens eller producentens namn anges så nära mediefilerna som möjligt.

Observera: Om beskrivningen av användningsrättigheterna anger en specifik upphovsrätt åsidosätter detta ovanstående sätt att ange upphovsmannaskap.

FELAKTIG ANVÄNDNING

Mediefilerna får inte användas på något sätt eller i sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt (till exempel pornografiskt eller obscent). Filerna får inte användas på ett sådant sätt att de kan förolämpa eller vara ärekränkande för fotografen/producenten och/eller personer som avbildas på bilden.

Användaren är ansvarig för eventuella skadeståndskrav som kan uppstå på grund av krav från upphovsrättsinnehavare eller personer som avbildas på bilden på grund av felaktig användning.

COPYRIGHT

Allt material i Aimpoint Media Portal är skyddat enligt upphovsrättslagen. Detta innebär att allt upphovsrättsskyddat innehåll, struktur, design, urval, grafik, bilder samt all kod, html, JavaScript eller liknande skyddas och inte överförs till användaren.

ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Aimpoint Media Portal tillhandahåller mediefiler, exempelvis foton och videor, som används för internt och externt bruk och i vissa fall för kommersiellt och redaktionellt bruk.

Externt visas endast ett begränsat innehåll i vår medieportal. Vi vill ge en bra användarupplevelse samt erbjuda foton och videor från hela vår verksamhet.

För att göra det möjligt visar vi bilder via vår medieportal med sökbara metadata så att våra användare enkelt kan söka, jämföra och använda det som passar deras behov.

All behandling av personuppgifter baseras på bestämmelserna och kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Alla bilder som visar identifierbara personer betraktas som personuppgifter enligt GDPR och kräver samtycke. Alla identifierbara personer i mediefilerna har gett sitt samtycke.

Uppdaterad: November 2020