ANVÄNDNINGSVILLKOR

VIKTIG INFORMATION

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS.
ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER VILLKOREN NEDAN ("Villkoren").

Allmänt

Aimpoint förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor eller att ta bort eller ändra innehållet på denna webbplats, utan att rådgöra med tredje part. Dessa villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan någon tillämpning av internationell privaträtt.

Användning, kopiering och spridning av webbplatsens information

Förutom om annat angetts, har du rätt att läsa, kopiera, skriva ut och sprida information som finns på denna webbplats ("Information") under följande villkor ("Auktorisering"):

 • Informationen får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk
 • Informationen får inte modifieras eller på något annat sätt ändras

Kopior av informationen eller delar av den måste innehålla den information om copyright och varumärken som ges nedan, liksom denna text om tillåtelse att använda informationen.

Aimpoint AB förbehåller sig rätten att vid godtycklig tidpunkt och utan att rådgöra med tredje part återkalla dylik auktorisering; du måste upphöra med användningen av aktuell länk i samma ögonblick som Aimpoint underrättar dig om detta. 

Förutom i de fall specifikt tillstånd har getts får ingen del av informationen på denna webbplats återskapas i någon form, eller på något sätt, utan i förväg inhämtat tillstånd från Aimpoint. Om något av dessa villkor inte uppfylls upphör omedelbart tillståndet att använda denna webbplats och allt nedladdat och/eller utskrivet material måste omedelbart förstöras.

Disclaimer

Den här webbplatsen tillhandahålls av Aimpoint "i befintligt skick". Företaget gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller driften av denna webbplats, eller korrektheten och fullständigheten i information, innehåll, material och produkter som återfinns på denna webbplats. Aimpoint kan inte på något sätt hållas skadeståndsskyldigt för några som helst skador som uppstår genom användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, skadestånd av direkt, indirekt, underordnad, straffrättslig eller följdskadetyp.

Länkar till tredje parts webbplats

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och därför inte står under Aimpoints kontroll. Vi gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier av något slag vad gäller eventuella andra webbplatser som du kan få tillgång till via denna webbplats. När du besöker en webbplats som inte tillhör Aimpoint gör du detta på egen risk och Aimpoint har inget som helst ansvar för korrektheten eller tillförlitligheten i information, data, uttryckta åsikter, råd eller uttalanden på dessa webbplatser. Aimpoint erbjuder endast dessa länkar som en hjälp och förekomsten av dylika länkar innebär inte ett indirekt godkännande.

Inskickat material

Aimpoint har inte för avsikt att motta någon som helst information från dig som är personlig, konfidentiell eller skyddad av äganderätt. Undantaget medlemskap i Aimpoint Club. Förutom om annat uttryckligen angetts kommer allt du skickar till Aimpoint, såväl material som information och annan kommunikation, att betraktas som icke-konfidentiellt och utan ägarrättsskydd. Aimpoint kommer inte att ha några som helst skyldigheter när det gäller denna typ av material och förbehåller sig rätten att använda eller sprida material av denna typ i godtyckligt syfte, enligt gällande lagstiftning. Du är dessutom förbjuden att skicka eller överföra sådant som på något sätt bryter mot lagen, eller innehåller hot, obsceniteter, förtal, förolämpningar eller på annat sätt skadligt material. Dessutom godkänner du att du inte kan vidta juridiska åtgärder mot oss i samband med material du skickat in och du godkänner att du åtar dig att hålla oss skadeslösa om tredje part vidtar juridiska åtgärder avseende det material du skickar in.

VARUMÄRKEN

Följande varumärken och produktnamn tillhör Aimpoint.

AIMPOINT® Logotyp

The Future in Sight slogan red and white

Aimpoint® Slogan/Tagline

Produktnamn:

 • Aimpoint® 9000
 • Aimpoint® 3X-C
 • Aimpoint® 3XMag
 • Aimpoint® 6XMag
 • Aimpoint® Acro
 • Aimpoint® CEU
 • Aimpoint® Comp
 • Aimpoint® FCS

AIMPOINT® Logotyp

The Future in Sight slogan with no background

Aimpoint® Slogan/Tagline

 

 • Aimpoint® Hunter
 • Aimpoint® LPI
 • Aimpoint® MGM
 • Aimpoint® Micro
 • Aimpoint® MPS3
 • Aimpoint® PRO
 • Aimpoint® FlipMount
 • Aimpoint® TwistMount

Om ett namn eller en logotyp saknas ovan betyder detta inte att Aimpoint avstår från rättigheter gällande varumärken eller annan intellektuell egendom som rör namn och logotyper för Aimpoints produkter, funktioner eller tjänster.

Andra varumärken, logotyper och service marks ("Märken") som används på denna webbplats tillhör Aimpoint eller annan tredje part. Du kan inte använda dessa varumärken utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Aimpoint eller den tredje part som äger respektive märke.