Tävlingsvillkor

1. Det krävs inget köp för att kunna delta i tävlingen.

2. Den här tävlingen är öppen för deltagare som är 18 år eller äldre. Anställda på Aimpoint eller deras familjemedlemmar är inte berättigade att delta och vinna tävlingen.

3. Tävlingsperioden börjar fredagen 8/9 2017 och avslutas fredag 31/2 2018. En vinnare dras per kalendermånad under hela tävlingsperioden. Aimpoint tar inte ansvar för att inkludera tävlingsbidrag som är ofullständiga, bristfälliga eller som inte når Aimpoint före tävlingens utgångsdatum.

4. Tävlingsdeltagare får inkomma med så många tävlingsbidrag som de önskar men en och samma tävlingsdeltagare kan bara vinna pris en gång.

5. För att delta måste bidraget publiceras i form av en bild på Instagram som visar hur tävlingsdeltagaren antagit och utövar utmaningen att endast jaga med Aimpoint®-sikte. Hashtagen #aimpointchallenge skall användas för att bidraget skall ingå och publiceras bland bilderna som ingår i tävlingen.

6. Juryn förbehåller sig rätten att välja den vinnare som har lämnat in den bästa bilden utifrån temat för tävlingen. Juryn består av anställda på Aimpoint. Beslutet om vinnare är slutgiltigt och kan ej överklagas.  

7. Priset i tävlingen är ett kit från Aimpoint bestånde av en mössa, en keps och en vapenrem till ett sammanlagt värde av ca 700 SEK. En vinnare dras i slutet på varje månad. Priserna skickas ut via post.

8. Priset kan inte bytas mot något annat eller mot kontant ersättning.

9. Månadens vinnare meddelas via e-post senast den 5:e månaden efter. Vinnarna presenteras även på www.instagram.com/aimpointeurope, www.aimpoint.se samt www.facebook.com/aimpointab Vinnaren måste ange en fungerande e-postadress för att kunna erhålla ett pris och måste besvara meddelandet angående vinsten inom 30 dagar från att detta skickats. Om så inte sker förbehåller Aimpoint sig rätten att välja en alternativ vinnare i enlighet med uppsatta regler.  

10. Deltagande i denna tävling innebär ett godkännande att Aimpoint AB äger rätten att ta kontakt via e-post gällande information om eller marknadsföring av företagets produkter. För att återkalla detta godkännande, skicka ett meddelande till unsubscribe@aimpoint.com 

11. Vid deltagande i denna tävling ansvarar varje tävlingsdeltagare för att hans/hennes bidrag skapats och ägs av denne själv samt att det inte är skyddat av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Genom att lämna in ett bidrag ger tävlingsdeltagaren Aimpoint AB en oupphörlig, royaltyfri, icke-exklusiv licens att redigera, publicera, översätta, modifiera, anpassa, göra tillgängliga och distribuera bidraget över hela världen i alla media som är aktuella. Aimpoint AB förbehåller sig rätten att inte publicera bilder som är etiskt olämpliga.

12. Varje deltagare ansvarar för att samtliga som förekommer på de bilder som ingår i tävlingsbidraget har givit sin tillåtelse till att bilden används i enlighet med tävlingsvillkoren.

13. Genom att anmäla sig till denna tävling godkänner tävlingsdeltagarna att Aimpoint AB använder deras personuppgifter för att kunna administrera tävlingen samt i syften som i övrigt anges av tävlingsvillkoren. Personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part eller utanför EUs gränser utan att föregås av tävlingsdeltagarens godkännande.  

14. Den här tävlingen är inte finansierad, initierad eller administrerad av Instagram eller Facebook. Genom att godkänna tävlingsvillkoren är deltagaren informerad om att all information och allt material som lämnas in som tävlingsbidrag mottas av Aimpoint AB och inte Instagram eller Facebook. Instagram eller Facebook kan inte göras ansvarig för tävlingen i någon del.