RÖDPUNKTEN
EN FÖRKLARING

Aimpoint red dot Sight

OLIKA INTENSITET INSTÄLLNINGAR

Aimpoint Red Dot Sight
©Vildmarken

NÄR OCH VARFÖR JUSTERAS RÖDPUNKTENS INTENSITETSINSTÄLLNING

Aimpoint rödpunktssikten är avsedda för att användaren ska enkelt kunna justera den röda punktens intensitet för att passa till olika ljusförhållanden, från skymning till gryning.

Om du justerar intensiteten kan det orsaka en synbar förändring av den röda punktens storlek.

Vissa skyttar föredrar att öka intensiteten av den röda punkten i en situation där snabba rörliga mål kräver att skytten siktar på målet väldigt snabbt.

På samma sätt kan en minskning av intensiteten göra att den röda punkten ser mindre ut och ger bättre precision för längre skott.

Aimpoint Red Dot Sizes

RÖDPUNKTSTORLEKAR

VARFÖR FINNS DET OLIKA MOA PUNKTSTORLEKAR?

Punkten i rödpunktssikten mäts i MOA, vilket står för "minutes of angle", dvs. vinkelminuter - en enhet för vinkelmätning av en cirkel.

1 MOA motsvarar 1/60 av 1 grad. En mindre rödpunkt täcker en mindre yta på målet än en större.

2 MOA

Den lilla punkten skymmer inte målet även om målet är kompakt och långt borta.

Om det behövs kan du öka intensiteten för att överexponera punkten vilket gör att den ser lite större ut.

Målet blir då lätt att se.

4 MOA

4 MOA rödpunkten erbjuder en perfekt balans mellan möjligheten för skott på nära håll samt att sikta på mål på ett längre avstånd med bibehållen precision. 4 MOA rödpunkten kan också vara en lösning om du har problem med att se den mindre 2 MOA punkten som rund.

6 MOA

För nära och snabba rörliga mål där skytten bara har en bråkdels sekund för att ta ett skott är 6 MOA punkten det optimala valet. Punkten är stor, ljus och lätt att hitta vilket hjälper skytten att snabbt hitta målet. Perfekt för IPSC-grenar, hundförare, o.s.v.

HUR MYCKET TÄCKER RÖDPUNKTEN PÅ OLIKA AVSTÅND?
1 MOA = 3 CM PÅ 100 METER
Punktstorlek 5 M 15 M 25 M 50 M 100 M
2 MOA 0,3 cm 0,9 cm 1,5 cm 3 cm 6 cm
4 MOA 0,6 cm 1,8 cm 3 cm 6 cm 12 cm
6 MOA 0,9 cm 2,7 cm 4,5 cm 9 cm 18 cm

1 MOA motsvarar 3 cm vid 100 meter.
Det betyder att prickstorleken kommer att upplevas som att den täcker en yta med 3 cm i diameter riktad mot en måltavla på avståndet 100 meter.