KOMPATIBILITET MED
BILDFÖRSTÄRKARE

Aimpoint red dot Sight

AIMPOINT® SIKTE KOMPATIBEL MED NVD

Idag finns det ett sikte i  Aimpoints jaktserie som kan användas tillsammans med bildförstärkare, 9000SC-NV. Det innebär att siktet kan användas såväl i dagsljus som i mörker eller under svaga ljusförhållanden, i kombination med en NVD.

Prestandan hos Aimpoint-siktet har optimerats för kombination med alla generationer av mörkersikten, men det bästa resultatet uppnås med en bildförstärkare av 3e generationen.

Aimpoints unika anti-reflex beläggning på frontlinsen reflekterar nästan allt ljus med utvalda våglängder inom det röda området. Det gör att rödpunkten får maximal ljusstyrka, medan nästan allt ljus inom det infraröda och nära infraröda området släpps igenom.

Resultatet är en bild med maximal klarhet och ljushet vid användning av en NVD av 3e generationen.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

I syftet att hålla inskjutningsinställningarna måste bildförstärkaren användas bakom siktet. Den kan monteras på en hjälm, eller på skenan bakom siktet.

Om man vrider på reglaget för justering av punktens ljusstyrka gäller de första fyra till sju lägena (beroende på typen av sikte) vid användning av en NVD.

I dessa lägen syns punkten enbart via en NVD. Om reglaget vrids förbi dessa lägen börjar punkten synas med blotta ögat, och siktet kan användas i dagsljus.