Funktion

På vilket avstånd kan jag använda mitt Aimpoint® sikte?

Det finns ingen absolut gräns och detta påverkas av många variabler som bland annat skjutavstånd, typ av vapen, kaliber, optik, ammunition samt målets storlek och hastighet.

På hur långt avstånd kan punkten ses?

Punkten projiceras inte på målet. Den kan bara ses inuti siktet, avståndet till målet påverkar därför inte om punkten kan ses eller ej.

Fungerar ett rödpunktsikte och ett lasersikte på samma sätt?

I ett rödpunktsikte projiceras inte punkten på målet, den ses bara inne i siktet och bara av skytten. Lasersiktet projicerar riktpunkten på målet så att punkten blir synlig på målet. Rödpunktsiktet använder en lysdiod (LED) som är helt säker för ögat, till skillnad från ett lasersikte som skapar en riktpunkt med en laser, som kan skada dina ögon.

Hur stor är punkten på 100 m avstånd?

Aimpoint®sikten har en 4 MOA eller 2 MOA punkt.

MOA står för "Minutes Of Angle", dvs. vinkelminuter, och 1 MOA = 3 cm på 100 meter.

Om du har 4 MOA betyder detta att punkten är ca 12 cm på 100 m, 6 cm på 50 m och 3 cm på 25 m. 

Om du har 2 MOA betyder detta att punkten är ca 6 cm på 100m, 3 cm på 50m och 1,5 cm på 25 m.